Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
INSTITUTT FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKOTERAPI

Image for Meg Harris Williams: “Endoskeleton and exoskeleton”
In the light of Martha Harris's vision of growth-points in psychoanalysis itself, we consider Bion's differentiation between psychic exoskeletons and endoskeletons, Bick's second skin, Meltzer's adhesive identification, and Money-Kyrle's analysis of the difficulties in progressing from preconception to conception.


Om foredragsholderen:
Meg Harris Williams er forfatter og foredragsholder innen litteratur og psykoanalyse. Hun har også bakgrunn
som billedkunstner. Hun foreleser og underviser internasjonalt, og mange av hennes bøker er oversatt til andre
språk. Hun er gjesteforeleser på Tavistock-klinikken i London, er «Honorary Member of the Psychoanalytic Center
of California» og redaktør av «The Harris Meltzer Trust». Meg Harris Williams skrev også manus til to filmer basert
på Bions selvbiografiske skrifter: «Memoir of the future» og «The Becoming room». Meg Harris Williams er datter
av Martha Harris, og Donald Meltzer er hennes stefar.
Meg Harris Williams’ forfatterskap inneholder blant annet The Apprehension of Beauty, som hun skrev sammen
med sin stefar, Donald Meltzer, og som ble utgitt i 1988. Andre utgivelser er: The Vale of Soulmaking (2005), The
Aesthetic Development (2010), Bion’s Dream (2010), The Tavistock Model: Collected Papers of Martha Harris and
Esther Bick (2011), Bion in New York and Sao Paulo (2019), Four Discussions with W.R. Bion (2019), The Art of
Personality (2020), Dream Sequenses in Shakespeare (2021) og Donald Meltzer: A Contemporary Introduction
(2021).
Se hennes hjemmeside for mer informasjon: artlit.info.

Merchant legal name: INSTITUTT FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKOTERAPI

VAT: 989653199

Meg Harris Williams: “Endoskeleton and exoskeleton”

https://www.ibup.no
Organizer INSTITUTT FOR BARNE- OG UNGDOMSPSYKOTERAPI
Venue Digitalt på zoom
Date 18. Sep 2024
Open from 18:30
Show starts 19:00

In the light of Martha Harris's vision of growth-points in psychoanalysis itself, we consider Bion's differentiation between psychic exoskeletons and endoskeletons, Bick's second skin, Meltzer's adhesive identification, and Money-Kyrle's analysis of the difficulties in...

Foredrag Meg Harris Williams
Velkommen til foredrag med denne inspirerende damen. Når billett er betalt vil du få tilsendt informasjon om Zoom link på epost.
See more
-
0
+
500,00 NOK