Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
EGGA UTVIKLING AS

VEKST, VERN OG VILJE
Kreativ overlevelse langs Eggakanten

Det har aldri vært flere krav om bærekraft, vern og grønn omstilling. Et økt trusselbilde reiser spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap. Og nå endrer også skreien retning og stikker nordover for kaldere hav. Vi har høye krav, men få konkrete løsninger. Tar vi de rette valgene for å sikre vår framtid som fiskerinasjon?

På Skreikonferansen 2024 skal vi snakke om løsningene vi trenger for å ivareta hensyn mellom vekst og vern. Både vilje og evne til endring, har vi historisk dekning for. Vi har tross alt holdt på med kreativ overlevelse langs Eggakanten de siste 8000 årene.

Vekst
Endrede rammebetingelser med kvotenedgang og arealkonflikter, og miljøhensyn og en ny markedssituasjon treffer fiskerinæringen hardt. Hvordan kan fiskeri- og havbruksnæringen oppnå økonomisk vekst samtidig som den opprettholder og beskytter de marine økosystemene, og hvordan kan skreien bygge Nord-Norge også i fremtiden?

Vern
Havet er i endring, konsekvensene for økosystemene er alvorlige og økt global konkurranse utfordrer oss på både produksjon og kvalitet. Samtidig maler krig og konflikt dystre bilder i samfunnet og for næringa, der forsvaret krever mer og mer space for å overvåke ressurser vi allerede konkurrerer om. Vi snakker om hvordan vekst møter vern, og hvordan vi deler på havet.

Vilje
Når rammebetingelsene er i endring, og skreien er den samme, må fangstmetoder, produksjon og forvaltning endre seg. Vi ser på det vi gjør i dag, og vi ser på hva teknologi og innovasjon kan gi oss for å skape nye løsninger. Har vi vilje til å gjøre det som skal til?

Debatt
Tradisjonen tro avsluttes Skreikonferansen med en debatt.

Skreikonferansen 2024

http://www.skreikonferansen.no
Organizer EGGA UTVIKLING AS
Venue Øksneshallen
Date 7. March 2024
Open from 09:00 to 15:30

VEKST, VERN OG VILJE
Kreativ overlevelse langs Eggakanten

Det har aldri vært flere krav om bærekraft, vern og grønn omstilling. Et økt trusselbilde reiser spørsmål om sikker matforsyning og totalberedskap. Og nå endrer også skreien retning og...

Konferansebillett inkl. lunsj
Ønsker du billetter fakturert? Kontakt aleksander@egga.no
See more
990,00 NOK     
Konferansebillett inkl. lunsj og Kulinarisk aften
Separat billett til Kulinarisk aften vil bli sendt på e-post i forkant av arrangementet. Ønsker du billetter fakturert? Kontakt aleksander@egga.no
See more
2 040,00 NOK