Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
STUDENTHUSET ROKKEN

I dette prøveshowet skal Jonis testa ut vitsar til det kommande soloshowet sitt. Det kjem til å vera uferdige vitsar, uforløyste premissar og rotete settlister. Akkurat som 100% av alle dei andre showa Jonis har. Så kva er forskjellen på prøveshow og soloshow med Jonis? Ingenting. Ikkje showmessig i alle fall. Men det er billigare billettar. Pluss at han har med seg Snorre Monsson og Gaute Berg Næss. Dei har mest sannsynleg førebudd seg.

«Jonis Josef har stått på standup scena sidan 2012, og har sidan det vorte ein av Noregs største komikarar. I 2019 var han aktuell med soloshowet «Woke». I tillegg til å ha stått på standup scena, kan Jonis også skryta på seg å vera serieskapar, skodespelar og tekstforfattar. Mellom anna har du sett han i «Kongen av Gulset», «Kongen av Gulset 2» (Nrk) og «Kasko» (Tv2) som han har vunne fleire Gullruter for.»

Dørene opnar 18:30
Showstart 19:00

Billettar ute på Tikkio no!
Medlem: 250,-
Ikkje-medlemmer: 300,-

18 års aldersgrense

// ENGLISH //


In this trial show, Jonis will test jokes for his upcoming solo show. It's going to be unfinished jokes, unresolved premises, and messy setlists. Just like 100% of all the other shows Jonis has. So what's the difference between a trial show and a solo show with Jonis? Nothing. Not in terms of the show anyway. But tickets are cheaper. Plus, he's accompanied by Snorre Monsson and Gaute Berg Næss. They have most likely prepared themselves.

"Jonis Josef has been on the stand-up stage since 2012 and has since become one of Norway's biggest comedians. In 2019, he was featured in the solo show 'Woke.' In addition to being on the stand-up stage, Jonis can also boast of being a series creator, actor, and writer. Among other things, you've seen him in 'Kongen av Gulset,' 'Kongen av Gulset 2' (NRK), and 'Kasko' (TV2), for which he has won several Gullruter awards."

Doors open at 18:30
Show starts at 19:00

Tickets available on Tikkio now!
Member: 250 NOK
Non-members: 300 NOK

Age limit: 18 years

Jonis Josef lager en time på veien // ROKKEN

http://rokken.no
Organizer STUDENTHUSET ROKKEN
Venue Studenthuset Rokken
Studenthuset Rokken
Date 14. March 2024
Open from 18:30 to 02:30

I dette prøveshowet skal Jonis testa ut vitsar til det kommande soloshowet sitt. Det kjem til å vera uferdige vitsar, uforløyste premissar og rotete settlister. Akkurat som 100% av alle dei andre showa Jonis har. Så kva er forskjellen på prøveshow og soloshow med Jonis?...

Medlem
Medlems-billett // 18 års aldersgrense
250,00 NOK     
Ikkje-medlem
Ikkje-medlemsbillett // 18 års aldersgrense
300,00 NOK