Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Oslo Jazzdansfestival

Oslo Jazzdansfestival gleden av å presentere:

Panelsamtale med Daniel Sarr og Valentina M. Mariscal

Både Sarr og Mariscal fremviser egne koreografiske verk ved årets festival. Felles for begge verk er en søken etter eller ivaretakelse av det opprinnelige. Sarr søker etter den feminine urkraften og Bulgar/Mariscal søker etter å ivareta sine kulturelle røtter i en assimileringsprosess de erfarer som immigranter. Begge fremhever den sosiale kraften og mulighet for tilhørighet gjennom dansen. Bulgar/Mariscal har sin tilhørighet i Latinske og Afro-Cubanske rytmer, mens Sarr viser til Hiphop og seremonielle bevegelser. Hos begge assimileres disse formene inn i et samtidig og kunstnerisk jazzdansprosjekt. Dynamikken i det rytmiske samspillet gjenspeiler både spenningene mellom det sosiale og det individuelle, det urgamle og det samtidige og ulike stilarters plass i den mangfoldige jazzdanssjangeren.

I panelsamtalen blir det mulig å gå dypere inn på deres kunstneriske virksomhet og hvordan de ser denne i sammenheng med jazzdans generelt. Hvordan fungerer jazzdans som en ramme for ivaretakelsen av eldre danseformer, fusjon av ulike former og som en facilitator for integrasjon og sosialt samvær?

Det vil også bli anledning til å gå inn på mer generelle spørsmål om hvilken rolle jazzdans spiller i i vår samtid og hvilken rolle den bør spille. Panelsamtalen har til hensikt å bidra til teoretiseringen av jazzdansfeltet.

Varighet: ca. 1.5 time

Medvirkende:
Daniel Sarr - koreograf og paneldeltaker
Valentina M. Mariscal - koreograf og paneldeltaker
Cecilie Lindeman Steen - PRODA-representant
Sarjo Sankareh - moderator for OJDF
Natalie Dahl - moderator for OJDF

Foto: Ole Walter Jacobsen (Daniel) og Natalie Dahl/OJDF (Valentina)

Workshopen gjennomføres i samarbeid med PRODA - profesjonell dansetrening og støttes av Danseinformsjonen og Kulturrådet

Panelsamtale: Daniel Sarr + Valentina M. Mariscal

http://www.oslojazzdansfestival.no
Organizer Oslo Jazzdansfestival
Venue Scenehuset
Scenehuset
Date 19. June 2024
Show starts 12:30

Oslo Jazzdansfestival gleden av å presentere:

Panelsamtale med Daniel Sarr og Valentina M. Mariscal

Både Sarr og Mariscal fremviser egne koreografiske verk ved årets festival. Felles for begge verk er en søken etter eller ivaretakelse av det...

Ordinær
53,00 NOK
PRODA-medlem
27,00 NOK