Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Lytteklubben Classic Album Sundays

Sammen med forfatter og musikkritiker Magnus Andersson vier lytteklubbens Kent Horne denne kvelden til et av 1900-tallets største og viktigste klaververk, Olivier Messiaens 'Vingt regards sur l'enfant-Jésus' (1944), nærmere bestemt den norske pianisten Håkon Austbøs fabelaktige innspillinger for Naxos som kom ut i forbindelse med verkets 50-årsjubileum.

kl. 18.00 Dørene åpnes - vi varmer opp med albumrelatert musikk frem til arrangementsstart
kl. 19.00 ALBUMPRAT (Andersson, Horne)
kl. 19.30 ALBUMLYTT (16 bit/44.1 kHz Flac, Tidal)
kl. 20.30 Q&A (Andersson m/publikum)

Mange setter nettopp Austbøs tolkninger av Messiaen og dette verkets "tyve blikk på Jesusbarnet" svært høyt. Andersson har nylig skrevet bok om denne spesifikke utgivelsen for serien Norske Albumklassikere.

Messiaens klaververk er et konsentrat av komponistens tonespråk. Ikke minst skriver han inn Gud, evigheten og hele hans katolske livsverden i de «Tjue blikkene», vel å merke på en måte som gjør at alle med hang til kontemplasjon over stillheten og livets store spørsmål kan finne en fascinerende klangverden i musikkens hans.

Etter en prat med forfatteren om komponisten, musikken, verkets ulike temaer, og ikke minst om pianisten og hans tolkninger, hører vi de første 10 satsene (verkets første halvdel, som varer omtrent 1 time) på et lydanlegg som yter innspillingene den audiofile respekt de fortjener.

AUDIOMENY
- Platespiller: Thorens TD 124 DD
- Tonearm: Thorens TD 124
- Pickup: Thorens SPU 124 (Ortofon)
- Riaa-trinn: McIntosh MP100
- Signalkabler: Midas Reference Flavia
- Strømrenser: Isol-8
- Aktive høyttalere: NNNN Gage 60
- Aktive sub'er: NNNN Trent 35

Audiomenyen er komponert i samarbeid med den norske høyttalerprodusenten NNNN og kabelprodusenten Midas Reference.

MAGNUS ANDERSSON
Andersson er musikkritiker i Klassekampen (2014-) og før dette skrev han for Morgenbladet i 10 år. Han har tidligere arbeidet som postdoktor og forskningsleder ved Norges Musikkhøgskole (NMH) med forskningsområder som interpretasjon, Artistic Research og John Cage.

Andersson har presentert egen forskning på Messiaen-interpretasjon på internasjonale konferanser. Som leder organiserte han en større Messiaen-festival ved NMH, samt la til rette for Håkon Austbøs forskningsprosjekt med å visuelt gestalte Messiaens synestetiske fargeforståelse (komponisten så bestemte farger til bestemte klanger).

Andersson var også en sentral pådriver for Austbøs søknad til hva som kom til å bli «Den tenkende musiker», et treårig prosjekt som involverte en rekke kunstnere og teoretikere.

Andersson startet sin karriere som utøvende kunstner og har hovedfag som pianist fra Norges Musikkhøgskole. Hans tekster er fire ganger blitt nominert til Årets Kritikk, som er et samarbeid mellom Norsk kritikerlag, Festspillene i Bergen og Norsk teater- og orkesterforening.

OM BOKEN
I boken beskriver Andersson detaljer og trekk i Austbøs tolkning av musikken. Dette gir opphav til en dialog mellom teori og klang, der Andersson viser hvordan en fortolker som Austbø tegner Messiaens strukturer og hvorfor tolkningen blir så vellykket til tross for at den noen ganger klinger vanskelig og krevende.

Andre ganger blir Austbø så radikalt analytisk nytenkende at han generelt presenterer nye måter å forstå Messiaen som komponist.

Andersson har også samtalt med Austbø om hans studier med Messiaen, og denne dialogen veves inn i teksten.
Gjennom aktiv lytting legger forfatteren ut Messiaens tonespråk slik at alle, selv de uten musikkteoretisk skolering kan forstå og høre prinsippene musikken hviler på. I boken tar han for seg verkets satser i rekkefølge og tar for seg teknikker, uttrykk og symbolikk som Messiaen bruker.

Det blir anledning til å kjøpe boken om Original Nielsen på stedet, mer om den her: norskealbumklassikere.no/products/magnus-andersson-hakon-austbo-messiaen-vingt-regards-sur-lenfant-jesus-nabok043

Classic Album Sundays presenterer MESSIAEN ‘Vingt regards sur l'enfant-Jésus’: Albumlytt m/Andersson

http://www.classicalbumsundays.com
Organizer Lytteklubben Classic Album Sundays
Venue Laboratoriet (Kulturhuset)
Youngs gate 6, 0181 Oslo, Norge
Date 29. August 2024
Doors close 21:00
Show starts 19:00

Sammen med forfatter og musikkritiker Magnus Andersson vier lytteklubbens Kent Horne denne kvelden til et av 1900-tallets største og viktigste klaververk, Olivier Messiaens 'Vingt regards sur l'enfant-Jésus' (1944), nærmere bestemt den norske pianisten Håkon Austbøs...

There are currently no tickets in sale for this event.