Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Tonehimmel

Vekomen til tonehimmel 2024, ein leiken samtidsmusikkfestival på Sunnmøre.

25.-30. juni samlar vi menneske, musikk og natur i nye og spanande konsertar og opplevingar.

Hos oss håper vi  alle møter noko nytt, i eit samspel der det ikkje finst reglar, men der det handlar om å lytte, leike og vere open for kvarandre. Saman skaper vi ei annleis og spanande veke.

Årets fokuskomponistar er Therese Birkelund Ulvo og Jan Erik Mikalsen. Dei skriv kvart sitt verk til årets festival, Ulvo for vokalgruppa Stemmeklang, blokkfløyte og bekk, Mikalsen for NyNorsk Messingkvintett og Rolf-Erik Nystrøm (saxofon) i Ekkodalen i Ørsta.

I tillegg får du høyre andre verk dei har skrive før,
men også musikk av Rolf Gupta, Jorun Marie Kvernberg, Kristin Bolstad, Kjell Asheim, Øyvind Robak, Kjell Flem, Robert Løkketangen, Hans Robert Bondhus og Magnar Åm ... kanskje endå fleire.

Bli med på årets raraste og finaste samling av folk, natur og skaparkraft. Saman kan vi lage noko vakkert!

Festivalprogrammet finn du på nettsida vår
www.tonehimmel.com

Velkomen!

Salet av enkeltbillettar til konsertar og arrangement opnar i april. Festivalpass kan du kjøpe alt no. Festivalpass gir gratis inngang til alle konsertar og arrangement (med unntak av improvisasjonskurset som har eiga påmelding).

PRISAR
Fordi vi ønskjer at alle som vil vere med på tonehimmel skal få høve til det, introduserer vi i år tre ulike prisar på festivalpass. Økonomi skal ikkje hindre nokon i å ta del i tonehimmel si verd. Ein vel pris sjølv og treng inga grunngjeving.
Den fysiske utforminga av festivalpassa er lik og ingen andre treng å vite kva type pass du kjøper.

Festivalpass til ordinær pris 700,-

Festivalpass med redusert pris 400,- (til alle som ikkje har råd til å betale ordinær pirs, inga grunngjeving nødvendig).

Solidaritetspass 1400,- (for deg som har råd til å betale litt høg pris og som ønskjer å støtte tonehimmel litt ekstra)

Alle under 18 år kjem GRATIS inn på alle arrangement og konsertar.

RESTRIKSJONAR:
Festivalpasset er personleg og kan ikkje delast med andre.

tonehimmel 2024

http://www.tonehimmel.com
Organizer Tonehimmel
Venue Volda
Date 25 - 30. June 2024
Open from 08:00 to 23:00

Vekomen til tonehimmel 2024, ein leiken samtidsmusikkfestival på Sunnmøre.

25.-30. juni samlar vi menneske, musikk og natur i nye og spanande konsertar og opplevingar.

Hos oss håper vi  alle møter noko nytt, i eit samspel der det ikkje finst...

Festivalpass til ordinær pris
Festivalpasset gir gratis inngang på alle konsertar, opplevingar, samtaler, familieforestillingar og andre arrangement under tonehimmel-festivalen 25.-30. juni 2024. Unntaket improvisasjonskurset med Rolf-Erik Nystrøm, som krev eiga påmelding. RESTRIKSJONAR: Festivalpasset er personleg og kan ikkje delast med andre.
See more
700,00 NOK     
Festivalpass til redusert pris (for alle som treng ein rimelegare pris, vi spør ikkje om kvifor).
Festivalpasset gir gratis inngang på alle konsertar, opplevingar, samtaler, familieforestillingar og andre arrangement under tonehimmel-festivalen 25.-30. juni 2024. Unntaket improvisasjonskurset med Rolf-Erik Nystrøm, som krev eiga påmelding. RESTRIKSJONAR: Festivalpasset er personleg og kan ikkje delast med andre.
See more
400,00 NOK     
Solidaritetspass (Festivalpasset for deg som har råd til å betale litt ekstra)
Festivalpasset gir gratis inngang på alle konsertar, opplevingar, samtaler, familieforestillingar og andre arrangement under tonehimmel-festivalen 25.-30. juni 2024. Unntaket improvisasjonskurset med Rolf-Erik Nystrøm, som krev eiga påmelding. RESTRIKSJONAR: Festivalpasset er personleg og kan ikkje delast med andre.
See more
1 400,00 NOK     
improvisasjonsseminar med Rolf-Erik Nystrøm 27. juni kl. 10.00-13.00
Improvisasjonsseminar med Rolf-Erik Nystrøm i Volda kyrkje. Nystrøm er ein norsk saxofonist og komponist innan samtidsmusikk. Han er diplomutdanna ved Norges musikkhøgskole og forelesar nå i faget improvisasjonsbasert samtidsmusikk der.
See more
100,00 NOK     
Festivalpass til ordinær pris
Festivalpasset gir gratis inngang på alle konsertar, opplevingar, samtaler, familieforestillingar og andre arrangement under tonehimmel-festivalen 25.-30. juni 2024. Unntaket improvisasjonskurset med Rolf-Erik Nystrøm, som krev eiga påmelding. RESTRIKSJONAR: Festivalpasset er personleg og kan ikkje delast med andre.
See more
700,00 NOK     
Festivalpass til redusert pris (for alle som treng ein rimelegare pris, vi spør ikkje om kvifor).
Festivalpasset gir gratis inngang på alle konsertar, opplevingar, samtaler, familieforestillingar og andre arrangement under tonehimmel-festivalen 25.-30. juni 2024. Unntaket improvisasjonskurset med Rolf-Erik Nystrøm, som krev eiga påmelding. RESTRIKSJONAR: Festivalpasset er personleg og kan ikkje delast med andre.
See more
400,00 NOK