Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
OSLO ARKITEKTFORENING

Gratis minikurs om datasikkerhet! Torsdag 16. mai kl. 8:30 - 10:00 får du alt du trenger å vite om IT og datasikkerhet for arkitekter i 2024 og muligheten til å spørre om alt du lurer på. Hvordan vet du om du er en IT-sikker arkitekt?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Etterretningstjenesten (E-tjenesten), Telenor, DNB og Verizon advarer alle om det samme: Det har aldri eksistert flere digitale trusler og risikoer enn nå. Kunstig intelligens, avanserte digitale verktøy og internasjonale politiske konflikter gjør det stadig lettere å bli cyberkriminell.

Mange arkitekter tror at det kun er myndigheter, gigantbedrifter og institusjoner som er utsatt for digitale angrep. Sannheten er en helt annen: Små og mellomstore bedrifter og underleverandører er de mest sårbare og utsatte for digitale angrep.

I dette minikurset får du kunnskap og verktøy du som arkitekter trenger for å:

- Oppdage og håndtere digitale trusler i 2024
- Sikre din egen arbeidsflyt
- Beskytte verdier, kollegaer og kunder
- Skape en helt ny arkitekthverdag med de smarteste løsningene

Datasikkerhet har aldri før vært viktigere. Grip muligheten til å lære nøyaktig det du må vite av den fremste eksperten på IT for arkitekter.


Minikurset holdes av Frank Jürgen Leiß fra Garnes Data.

Frank har 10 års erfaring som sivilarkitekt og 14 års erfaring som IT-konsulent. Som Chief Quality Officer jobber Frank med å skape optimale IT-løsninger for små og mellomstore arkitektkontor. Hans hovedmål er at du skal senke skuldrene: Teknologi og IT skal løse utfordringer og oppgaver, ikke skape flere. Ikke minst skal teknologien beskytte deg og alt du jobber for. Hver dag.

Frank vil lære deg om sikkerhetsfilosofien Zero Trust, sikkerhetskultur i arkitektvirksomheter, den revolusjonerende skyløsningen LucidLink, kunstig intelligens og praktiske løsninger for ditt arkitektkontor. Vi ser frem til å se deg på minikurset 16.mai!

IT og datasikkerhet for arkitekter i 2024

Organizer OSLO ARKITEKTFORENING
Venue Arkitektenes Hus
Josefines gate 34, Oslo, Norge
Date 16. May 2024
Open from 08:30 to 10:00

Gratis minikurs om datasikkerhet! Torsdag 16. mai kl. 8:30 - 10:00 får du alt du trenger å vite om IT og datasikkerhet for arkitekter i 2024 og muligheten til å spørre om alt du lurer på. Hvordan vet du om du er en IT-sikker arkitekt?

Politiets...

Påmelding
0,00 NOK