Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
Romerike Folkehøgskole

Inspirert av livets start og slutt – barndom og alderdom – presenterer Romerike folkehøgskole en teaterforestilling skapt i fellesskap og helt fra bunnen av.

Scenematerialet er basert på observasjoner, samtaler og intervju gjort med barn og eldre fra blant annet Sørholtet barnehage og Gystadmyr bo- og aktivitetssenter på Jessheim.

Hva kjennetegner små mennesker i starten av livet og eldre mennesker i livets sluttfase? Hvordan er språket i disse ytterpunktene og hva skiller dem fra hverandre? Finnes det også likheter? Og hva skjer når ungdom ikler seg barn og de eldre sitt språk, energi og fysiske uttrykk?

Velkommen til en utforskende, leken og fysisk visuell teaterforestilling!

Utgang / Inngang

https://romerike.fhs.no/hvaskjer/teater-utgang-inngang/
Organizer Romerike Folkehøgskole
Venue Stallen
Trondheimsvegen - Jessheim 176, Jessheim, Norge
Date 18. April 2024
Show starts 19:00
Age limit 13

Inspirert av livets start og slutt – barndom og alderdom – presenterer Romerike folkehøgskole en teaterforestilling skapt i fellesskap og helt fra bunnen av.

Scenematerialet er basert på observasjoner, samtaler og intervju gjort med barn og eldre fra blant...

Ordinær
100,00 NOK
Barn/ungdom under 16 år
0,00 NOK
Ansatt
0,00 NOK
Skole
SOLD OUT
0,00 NOK