Continue to cart ×

Your tickets have been reserved, so don’t hesitate to explore more events, before you check out


More events from
STRØGET BOOKING AS

Con Jon

https://fb.me/e/24wqf8enb
Organizer STRØGET BOOKING AS
Venue Uhørt
Uhørt
Date 17. January 2023
Open from 19:00 to 22:00
Age limit 20

Doors: 19:00
Show start: 20:00
Cc: 150

(English below)
Om Con Jon:
Funk-sjangeren representerer en leken frihet for både musikere og publikum. Med det i hjertet, vil Con Jon slippe lytteren fri for hverdagens bekymringer. Bandet samlet seg for et uformelt og lekent musikalsk møte, som raskt utviklet seg til noe mer.
På det gule, falmede gulvet på øvingsrommet begynte en prosess drevet av begeistringen de fant i hverandres uttrykk og spillestil. De oppdaget i denne sammensetningen, det de mener er viktigst i musikken: spillegleden.
Selv om sjangeren er funk, så henter Con Jon inspirasjon fra en rekke forskjellige sjangrer som for eksempel soul, rock og jazz. Dette bidrar til et unikt lydbilde, som fortsatt har sterke røtter i musikalske tradisjoner.
I kjernen av bandet står spilleglede og det å gjøre hverandre gode. Musikken er eksentrisk og dansbar - og med bandets ekstraordinære scene presence er det umulig for publikum å ikke bli involvert.
Bandet består av:
-Adrian Hole, vocal.
-Adrian Pleym Vollan, gitar.
-Oddur Joensen, gitar.
-Harald Frøyland, bass.
-Andreas Matthew Kristiansen, trommer.
Om EP’en
I mai måned gikk Con Jon i studio på Pilestredet, med Sigmund Vestrheim(GiddyGang, BangBangWatergun, Aurora) som produsent, Con Jon skulle innspille deres debut EP.
Resultatet blev en eksentrisk EP som består av fire låter, der blev innspilt live for å bevare det lekne samspillet i bandet.
Låtene inviterer lytteren inn i de forskjellige uttrykkene til Con Jon, alt fra full kjør funk til atmosfærisk soul. de har sterke røtter i funk tradisjonen, samt som den blander den med nye farger som neo soul og R&B.
Ep’en kan dermed sies å både være nostalgisk samt som den ser fremover. Tekstene beskriver med et glimt i øyet det moderne samfunnet, kaoset når alle har en stemme som bærer like
langt, forsøket på hverdagen når alt føles som det kan rakne, og hustle-/forbrukerkultur i kontrast med
overfladisk selvrealisering.

English:
About Con Jon:
The funk genre represents a playful freedom for both musicians and the audience. With that in mind, Con Jon will free the listener from everyday worries. The band gathered for an informal and playful musical meeting, which quickly developed into
something more.
On the yellow, faded floor of the practice room, a process began fueled by the excitement they found in each other's expressions and playing styles. They discovered in this composition what they
believe is most important in music: the joy of playing.
Although the genre is funk, Con Jon draws inspiration from a number of different genres such as soul, rock and jazz. This contributes to a unique sound, which still has strong roots in musical
traditions.
At the core of the band is the joy of playing. The music is eccentric and danceable - and with the band's extraordinary stage presence, it is impossible for the audience not to get involved.
The band consists of:
-Adrian Hole, vocals.
-Adrian Pleym Vollan, guitar.
-Oddur Joensen, guitar.
-Harald Frøyland, bass.
-Andreas Matthew Kristiansen, drums.
About the EP
In May, Con Jon went into the studio with Sigmund Vestrheim (GiddyGang, BangBangWatergun, Aurora) as producer, Con Jon was to record their debut EP.
The result was an eccentric EP consisting of four songs, which were recorded live to preserve the playful interaction in the band.
The songs invite the listener into the different expressions of Con Jon, everything from full-on funk to atmospheric soul.
they have strong roots in the funk tradition, as well as mixing it with new colours such as neo soul and R&B. The EP can thus be said to be both nostalgic and forward-
looking.
The lyrics describe modern society with a twinkle in the eye, the chaos when everyone has a voice that carries the same distance, the attempt at everyday life when everything feels like it could fall apart, and hustle/consumer culture in contrast with superficial self-realisation

Doors: 19:00
Show start: 20:00
Cc: 150

(English below)
Om Con Jon:
Funk-sjangeren representerer en leken frihet for både musikere og publikum. Med det i hjertet, vil Con Jon slippe lytteren fri for hverdagens bekymringer. Bandet samlet...

INNGANG
-
0
+
150,00 NOK     
Privacy and User Data

When you visit tikkio.com, you agree that we use cookies. These are small data files sent from our website and stored on your computer. These are absolutely necessary for the solution to work in terms of navigation, login and ordering [Read more]

Approve